NKWK Conferentie

In april 2015, mei 2016 en april 2017 hebben wij in samenwerking met Rijkswaterstaat, Staf Deltacommissaris en een aantal andere partijen de NKWK conferentie georganiseerd. Binnen NKWK (Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat) werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijnontwikkelingen.

In theater Spant! in Bussum ontvingen we in 2015 ruim 450 deelnemers uit het hele land die werkzaam zijn op het gebied van water en klimaat. Het programma bestond uit een plenaire opening en 3 rondes met in totaal 21 workshops en interactieve sessies. in Fort Voordorp in Groenekan ontvingen we in 2016 wederom ruim 450 deelnemers.

De 3e conferentie NKWK conferentie heeft plaatsgevonden op 11 april 2017, dit keer in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De conferentie werd georganiseerd door Amsterdam Water Science, Rijkswaterstaat, KNMI en staf Deltacommissaris, in samenwerking met NL-Ingenieurs/Arcadis en de universiteiten van Utrecht, Twente, Wageningen en Delft.


Werkzaamheden: projectmanagement, deelnemersregistratie, locatiemanagement, congressecretariaat