WSR #nieuwedijk

Op 14 april 2014 vond het evenement 'In uitvoering: #nieuwedijk' plaats, met workshops en een symposium naar aanleiding van het in uitvoering gaan van 7 nieuwe dijkverbeteringsprojecten binnen het gebied van Waterschap Rivierenland. Minister Schultz benadrukte hier het belang van innovaties en startte symbolisch de dijkverbeteringen.

Via een live-verbinding sprak minister Schultz vanaf het symposium bij Werk aan het Spoel in Culemborg met aanwezigen bij het dijkverbeteringsproject Kinderdijk - Schoonhovenseveer in de gemeente Molenwaard. 

Werkzaamheden: projectmanagement, locatiemanagement incl. realiseren congreslocatie aan de dijk, congressecretariaat